cami ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Arapça cāmiʿ

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "selatin camisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-mi