cambaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tel,ip, at,motosiklet, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli,akrobatik, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça cānbāz

Örnek / Cümle; "Sirkte izlediğimiz cambaz düştü ama güvenlik ipi sayesinde kurtuldu."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

At alıp satan veya yetiştiren kimse.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Usta, becerikli kimse.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurnaz, hileci, hilekâr.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "cambazhane" "at cambazı" "dil cambazı" "ip cambazı" "kelime cambazı" "laf cambazı" "söz cambazı" "tel cambazı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
cam-baz
cambaz