cahile laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-hi-le laf an-lat-mak de-ve-ye hen-dek at-lat-mak-tan zor-dur