caddeyi tutmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

herhangi bir sebeple bir yoldan geçişi engellemek, kapamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

korkulu bir durumda başını alıp gitmek, uzaklaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cad-de-yi tut-mak