cadılaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kadın huysuzlaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Kardeşim büyüdükçe cadılaşıyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitki, bakımsızlıktan yabanileşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-dı-laş-mak