ne demek?

Kadın huysuz gibi davranmaya başlamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Ondan sonra Dikterion'dan cadılaştı diye kapı dışarı edilirdi. İşte o zaman o kadın üçüncü mevkiye düşerdi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ca-dı-laş-mak


Bitki bakımsızlıktan yabanileşmek

Kullanımı;

"Yer yer cadılaşmış üzüm kütükleri."