cadı kazanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dedikodunun, fesadın, kargaşanın çok olduğu yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-dı ka-za-nı