cadı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça cādū

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kötülük yaparak başkalarına zarar veren kadın

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok güzel göz

İlişkili birleşik kelimeler; "cadı kazanı" "cadısüpürgesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-dı