cızlamı çekmek veya cızlam etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kaçmak, savuşup gitmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

ölmek

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cız-la-mı çek-mek veya cız-lam et-mek