cızgara ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Toplu olarak Türk müziği icra edilirken kullanılan bir yaylı saz türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cız-ga-ra