cıvadra ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geminin baş tarafından havaya doğru biraz kalkık olarak uzatılmış bulunan direk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; İtalyanca givadera


Hecelenişi / Hecelemesi;
cı-vad-ra