ne demek?

Cıvık duruma getirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

cı-vıt-mak


Yakışık almayacak davranışlarda bulunmak

Tipi / Türü;

nesnesiz mecaz

Kullanımı;

"Ali Rıza içince cıvıtırdı."

Ciddiyetten uzaklaşmak

Tipi / Türü;

nesnesiz mecaz

Kullanımı;

"Gitgide herkes cıvıttı."

Sözünde durmamak