cıvıtabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cıvıtma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cıvıtma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
cı-vı-ta-bil-mek