cıvımak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cıvık duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iş çığırından çıkmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Saygısızca davranışta bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
cı-vı-mak