cıvıltı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuşların ötüşürken çıkardıkları sesin adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlılık, ateşlilik

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cı-vıl-tı