ne demek?

Tırnağın bıraktığı iz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ağızlardan

Hecelenişi / Hecelemesi;

cır-mık