cırdaval ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Meşe dalından yapılan ucu demirli, uzun cirit değneği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cır-da-val