cırboğa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir tür çöl sıçanı "(Dipus Caegyptius)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cılız, zayıf, çelimsiz çocuk

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cır-bo-ğa