cılız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Büyüyünce cılız bir delikanlı olmuş."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güçsüz, sönük "(ışık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Cılız lamba ışığında ders çalışıyordu."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İnce

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Basit, değersiz, önemsiz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Güçsüz bir biçimde.

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cı-lız