cıdağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atın iki omzunun arası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Derin, işleyen yara, büyük çıban


Hecelenişi / Hecelemesi;
cı-da-ğı