ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► çıplak

Tipi / Türü;

sıfat ağızlardan

Hecelenişi / Hecelemesi;

cı-bıl-dak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıplak olarak

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Öğlen olduğunda öylesine ter içinde kalmıştı ki tüm fistanı, donu saçlarıyla cıbıldak suya batmıştı."