cıbıldak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıplak. "(Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cı-bıl-dak