cüzdan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Para, kâğıt vb. koymaya yarayan küçük çanta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça cuzʾ + Farsça -dān

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimsenin kimliğini bildirmek için resmî bir yerden kendisine verilen, cep defteri biçimindeki belge

İlişkili birleşik kelimeler; "banka cüzdanı" "hesap cüzdanı" "hüviyet cüzdanı" "liman cüzdanı" "nüfus cüzdanı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
cüz-dan