cürmümeşhut ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Suçüstü. "(Birini suç işlerken yakalama)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça curm + meşhūd


Hecelenişi / Hecelemesi;
cür-mü-meş-hut