cümle bilgisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Söz dizimi. "(Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen ve sınıflamalar yapan dil bilgisi kolu, tümce bilgisi, nahiv, sentaks)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cüm-le bil-gi-si