ne demek?

Bir fikri, duyguyu, düşünceyi, oluşu veya kılışı bir yargı hâlinde anlatmak için çekimli fiille kullanılan kelimeler dizisi veya tek başına kullanılan çekimli fiil; tümce

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim dil bilgisi

Kökeni;

"Arapça cumle"

Kullanımı;

"Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım."

Hecelenişi / Hecelemesi;

cüm-le

► dizge

Tipi / Türü;

eskimiş

► bütün

Tipi / Türü;

sıfat

► herkes

Tipi / Türü;

zamir eskimiş

Kullanımı;

"Cümleye uzun ömürler dilerim."