cümle ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

kelimesinin kökeni; Arapça cumle

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dizge, sistem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bütün, hep

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Herkes

Özelliği / Tipi / Türü; "zamir,eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "cümle âlem" "cümle bilgisi" "cümle kapısı" "ara cümle" "basit cümle" "birleşik cümle" "devrik cümle" "girişik cümle" "iç cümle" "kara cümle" "kurallı cümle" "olumlu cümle" "olumsuz cümle" "sıralı cümle" "temel cümle"

Hecelenişi / Hecelemesi;
cüm-le