cömert ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Farsça cevān + merd

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Verimli

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cö-mert