buzul kaynağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buzulun eriyerek toprağın altına inen suyunu dışarıya veren kaynak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-zul kay-na-ğı