ne demek?

Buzul bilimi uzmanı; glasyolog, glasyolojist

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bu-zul bi-lim-ci