buzlar çözülmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

buzlar erimeye ve kırılmaya başlamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

aradaki soğukluk, dargınlık, gerginlik ortadan kalkmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
buz-lar çö-zül-mek