buzdolabına kaldırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir konuda anlaşmaya varılamadığı için onu bir süre gündem dışında bırakmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
buz-do-la-bı-na kal-dır-mak