buzağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni doğmuş, ana sütüyle beslenen sığır yavrusu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-za-ğı