buz yalağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksek dağlarda kalıcı kar ve buzulun birlikte oluşturduğu, arkası ve yanları dik, önü açık, çember biçimli çukurluk, yalak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
buz ya-la-ğı