buz torbası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tedavi amacıyla kullanılan ve içinde buz parçaları bulunan plastik torba

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
buz tor-ba-sı