buz kayığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Donmuş deniz, göl veya akarsularda seyredebilen kızaklı ve yelkenli tekne

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
buz ka-yı-ğı