buz demiri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tekneyi bağlamak için buz çatlağı arasına takılan tek sivri uçlu demir

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
buz de-mi-ri