buyurun cenaze namazına ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

beklenmedik kötü bir durum karşısında üzüntü anlatan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "şaka yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-yu-run ce-na-ze na-ma-zı-na