buyurgan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sık sık buyruk veren, buyruk verir gibi konuşan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kesin hüküm bildiren

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-yur-gan