buyurabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buyurma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Buyurma becerisi bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-yu-ra-bil-mek