buyot ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle hastalık anında kullanılan sıcak su torbası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca bouillotte


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-yot