buselikaşiran ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Farsça bū-selīk + ʿaşīrān


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-se-li-ka-şi-ran