burunlu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir biçimde burnu olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkıntısı olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendini beğenmiş, kibirli

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "kanca burunlu" "koç burunlu" "susak burunlu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-run-lu