burun buruna gelmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

beklenmedik bir anda karşılaşmak, birbirlerine çok yaklaşmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

karşısında hissetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-run bu-ru-na gel-mek