burulma dayanımı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elyafını bükerek kırmaya çalışan kuvvete karşı ağacın gösterdiği direnç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-rul-ma da-ya-nı-mı