ne demek?

Burulmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili birleşik kelimeler;

"burulma dayanımı"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bu-rul-ma