burukluk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buruk olma durumu, kekrelik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Küskünlük, gücenmişlik

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "iç burukluğu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-ruk-luk