buruşturabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buruşturma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Buruşturmaya gücü yetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-ruş-tu-ra-bil-mek