buruşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzgünlüğü bozulmak, üzerinde kırışık ve katlamalar oluşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağızda kekrelik duymak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Tiksinmek, hoşlanmamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-ruş-mak