burnunun yeli harman savurmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

büyüklenmek, kibirlenmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

çok öfkelenmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bur-nu-nun ye-li har-man sa-vur-mak