burnunun dikine veya doğrusuna gitmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

öğüt dinlemeyerek kendi bildiği gibi davranmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bur-nu-nun di-ki-ne veya doğ-ru-su-na git-mek