burnunu sürtmek veya burnu sürtülmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

sıkıntı çektikten sonra daha önce beğenmediği bir durumu kabul etmek, gururundan vazgeçmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bur-nu-nu sürt-mek veya bur-nu sür-tül-mek