burnundan fitil fitil gelmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

elde ettiği güzel şey, sonradan gelen üzüntüler üzerine kendisine zehir olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bur-nun-dan fi-til fi-til gel-mek